Image

کنسانتره ضدعفونى کننده
سطوح و ابزار نانو بیوساید

محلول کنسانتره ضدعفوﻧﯽ کننده سطوح حساس
ماده موثره: نانو ذرات نقره

قابل استفاده برای ضدعفوﻧﯽ

 • کلیه سطوح حساس و عادى مراکز درمانى
 • ابزار و تجهیزات اتاق عمل و بخش هاى ویژه
 • اتاق ایزوله
 • CSSD
 • سطوح آزمایشگاهى
 • کلینیک هاى دندانپزشکى
 • سطوح و خطوط تولید صنایع دارویى وغذایى
 • مناسب جهت هتلینگ
طریقه مصرف
محلول کنسانتره را با نسبت 1 به 20  با آب رقیق نمایید و از طریق تى‌کشى - اسپرى و یا دستمال آغشته به محلول، سطح مورد نظر را ضدعفونى نمایید. محلول رقیق شده 7 روز قابل استفاده مجدد مى باشد. محلول نانوبیوساید در دستگاه هاى اولتراسونیک قابل استفاده مى باشد.
شرایط نگهدارى
دور از تابش مستقیم خورشید نگهدارى و از یخ زدگى محافظت گردد.

مزایا

 • فاقد آلدهید و اسید
 • Ph خنثی
 • استفاده آسان برای مصرف کننده
 • بدون باقیمانده
 • بدون بو و گاز و بخارات سمی
 • ضدعفونی کننده با خاصیت fast acting
 • انطباق‌پذیری عالی بدون ایجاد خوردگی
 • عدم نیاز به تهویه در محل مصرف
 • زیست‌تجزیه‌پذیر

احتیاط

در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

طیف اثر

نانو بیوساید داراى طیف گسترده بر روى ویروس ها، باکترى هاى گرم مثبت و گرم منفى MRSA و قارچ هاى c.albicans