Image

کنسانتره ضدعفونى کننده ابزار پزشکى و دندانپزشکی

محلول ضدعفونی کننده کنسانتره سطح بالا فاقد آلدهید برای وسایل پزشکی و آندوسکوپ

مکانیزم اثر

نانو ذرات نقره با گروههای دهنده الکترون مثل گوگرد، اکسیژن یا نیتروژن غشای میکروارگانیسم‌ها مولکولهای زیستی متصل می‌شوند و از طریق ایجاد تغییرات ساختاری و از بین رفتن نیروی محرکه پروتون، در نهایت باعث مرگ سلولی می‌شود.

 • آزادسازی تدریجی نانو ذرات نقره و در نتیجه مهار تولید ATP و رونویسی DNA
 • آسیب مستقیم به غشای سلولی توسط نانو ذرات نقره
 • ایجاد رادیکالهای اکسیژن فعال توسط نانو ذرات نقره
به دلیل ویژگی ضد میکروبی فوق‌العاده نقره، استفاده از این محصول روز به روز در حال گسترده شدن می‌باشد.
نانو ذرات نقره به علت ابعاد کوچکی که دارند دارای خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی هستند. این کاهش در ابعاد باعث بالا رفتن نسبت سطح به حجم در نانوذرات شده و در نتیجه سطح تماس با میکروارگاینسم‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل، نانو ذرات نقره دارای اثر میکروب‌کشی بالاتری نسبت به ضدعفونی کننده‌های رایج می‌باشند.
طریقه مصرف
این محلول کنسانتره بوده و باید رقیق‌سازی انجام گردد
500 سی سی از محلول را در 500 سی سی آب مقطر حل نموده و ابزار را پس از انجام مراحل پاکسازی در محلول غوطه‌ور نمایید
به گونه‌ای که تمام حفرات آغشته به محلول باشند و پس از 10 دقیقه از محلول خارج نموده و با آب استریل شستشو داده شود.
محلول پس از استفاده برای ضدعفونی 28 روز پایدار می‌باشد.
موارد احتیاط
 • در هنگام مصرف از وسایل تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایید.
 • در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

مزایا

 • فاقد آلدهید و اسید
 • Ph خنثی
 • استفاده آسان برای مصرف کننده
 • بدون باقیمانده
 • بدون بو و گاز و بخارات سمی
 • ضدعفونی کننده با خاصیت fast acting
 • انطباق‌پذیری عالی بدون ایجاد خوردگی
 • عدم نیاز به تهویه در محل مصرف
 • زیست‌تجزیه‌پذیر

موارد مصرف

برای ضدعفونی کلیه وسایل حساس و مقاوم به حرارت قابل استفاده می‌باشد.

انواع وسایل اسکوپی، تیغه‌های لارنگوسکوپ، ماسک و ...

طیف اثر

از بین بردن باکتریها، قارچها و مخمر، ویروس‌های پوششدار و بدون پوشش، مایکوباکتری‌ها و اسپورها

فعالیت ضدمیکروبی


زمان تماس

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

1 دقیقه

اسپور باکتریها (باسیلوس سوبتیلیس)

60 دقیقه – log4

شمارش اسپور باکتری باسیلوس سوبتیلیس ATCC-6633

Log 7.4
Image